Relacja z konferencji “GÓRNICTWO – ZACZNIJMY NASZE JUTRO JUŻ DZISIAJ”

W dniach 28-29 stycznia 2021 r. odbyła się dwudniowa konferencja zorganizowana dzięki współpracy Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Jastrzębskiej Spółce Węglowej, JSW Szkolenia i Górnictwo oraz JSW IT Systems pod hasłem “GÓRNICTWO – ZACZNIJMY NASZE JUTRO JUŻ DZISIAJ”.

Konferencja otwarta została przez p.o. Prezesa Zarządu JSW S.A. dra inż. Artura Dyczko słowami – “pokażemy doświadczenia z prac, które wspólnie z AGH realizujemy i wdrażamy od kilku lat…“. Współpraca pomiędzy WGiG a JSW S.A. jest ponadczasowa, efekty naszej kooperacji były podkreślane wielokrotnie podczas prezentacji wyników prac badawczych oraz rozwojowych prowadzonych przez ostatnie lata.

Dziekan naszego Wydziału prof. Marek Cała powiedział “…skupimy się na aspektach praktycznych, aplikacyjność mamy wszyscy we krwi, my po AGH, my na AGH…“. Tworzenie przełomowych rozwiązań jest zakończone dopiero w momencie wdrożenia. Naszą przewagą jest właśnie ta umiejętność, sprawianie, iż koncepcje przeistaczamy w namacalne rozwiązania, które wspierają oraz wspomagają Naszych partnerów.

Pierwszego dnia konferencji omawiane były zagadnienia związane z zagrożeniami geomechanicznymi oraz efektywność energetyczna kopalń JSW S.A. Dzień ten został podzielony na dwie sesje tematyczne, w których zaprezentowano 10 referatów. Główną myślą stojącą za organizacją konferencji było wezwanie do tego, żebyśmy już teraz zajęli się jutrem, ale jutrem w perspektywie pięciu, dziesięciu, dwudziestu latach. Byśmy to my wspólnie wzięli odpowiedzialność za rozwój i stworzenie środowiska konkurencyjnego dla innych.

Drugiego dnia zaprezentowane zostało przez naukowców z AGH, pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz JSW Szkolenie i Górnictwo kolejne 10 referatów.

W drugim dniu Konferencji głównym tematem pierwszego panelu była gospodarka o obiegu zamkniętym. To bardzo ważny temat dla przedsiębiorstw wydobywczych ze względu na konieczność zapewnienia wysokich standardów środowiskowych i społecznych, które stały się elementem strategii Zielonego Ładu. „Gospodarka o obiegu zamkniętym, to zarówno teraźniejszość jak i przyszłość…” powiedział prof. Radosław Pomykała, Prodziekan ds. Kształcenia WGiG.

Drugi panel skupił się na adaptacji, rozwoju kwalifikacji i dywersyfikacji umiejętności. Inwestycja w pracowników jest kluczem do rozwoju każdej firmy. Przedstawione zostały rozwiązania mające na celu podniesienie poziomu kapitału ludzkiego, określające zasady i standardy potwierdzania kwalifikacji, dzięki czemu zapewniona jest jakość kwalifikacji. Istotnym zadaniem każdego lidera jest umiejętne identyfikowanie wartości pracownika i dobór odpowiedniego sposobu oraz programu inwestowania w rozwój zawodowy swoich kadr. „… nie zastanawiamy się czy kwalifikacje są potrzebne, ale zastanawiamy się w jaki sposób dobrać i podnieść kwalifikacje…” stwierdził prof. Marek Borowski Prodziekan ds. Współpracy WGiG.

Konwencja konferencji została uzupełniona przez otwarty panel dyskusyjny pomiędzy prof. Antonim Tajdusiem, byłym rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. Markiem Całą, Dziekanem Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. Stanisławem Pruskiem, Dyrektorem Głównego Instytutu Górnictwa, prof. Dariuszem Protasińskim, Dyrektorem KOMAG oraz dr. inż. Arturem Dyczko, p.o. Prezesa Zarządu JSW S.A.

Krótkie wideo podsumowanie w formie zbioru wywiadów:
https://youtu.be/GSGm7UOKT0w

Zarchiwizowana całość wydarzenia dostępna jest na kanale Youtube JSW S.A.
https://youtu.be/Lw7S3CpZ8iY

O konferencji napisał już portal netTG: Górnictwo: Dyskutowali o przyszłości branży i innowacyjnych rozwiązaniach – Górnictwo – netTG.pl – Gospodarka – Ludzie
Fotorelacja “od kuchni” z konferencji

« 1 z 2 »

„Zaczęliśmy Nasze Jutro Już Dzisiaj” – prof. Marek Cała, Dziekan WGiG AGH