Relacja z Konferencji Koła Naukowego “Inspektor” pt. „Bo chcę bezpiecznie przeżyć dzień”

W dniu 15 maja 2019 r. na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii odbyła się I Konferencja BHP pt.: „Bo chcę bezpiecznie przeżyć dzień” zorganizowana przez Koło Naukowe „Inspektor”. Uczestników Konferencji powitał Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. inż. Radosław Pomykała, głos zabrali również Kierownik Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle – prof. dr hab. inż. Ryszard Snopkowski oraz opiekun Koła Naukowego „Inspektor” – dr inż. Artur Bator. Wydarzenie prowadzone było przez studenta kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Konrada Bujaka.

Wykład otwierający odnośnie  problemów związanych z wypadkami i chorobami zawodowymi w przedsiębiorstwach przeprowadził Pan dr inż. Mariusz Kapusta. Następnie wystąpili przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej Panowie Zbigniew Schinohl oraz Jacek Mozgol z prezentacją na temat podnoszenia kwalifikacji pracowników JSW z wykorzystaniem platformy szkoleniowo-informacyjnej „Strefa Sztygara”. Doświadczenie w budowaniu kultury i podnoszeniu świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracy w Pratt & Whitney Rzeszów S.A. przedstawił w kolejnej prezentacji Pan Bartosz Welc – Kierownik Sekcji BHP/ H&S Manager.

Po krótkiej przerwie Pan Eugeniusz Małobęcki przedstawił wybrane przykłady działań prewencyjnych stosowanych w Zakładach Górniczych KHW S.A. Następnie Pani dr inż. Natalia Schmidt-Polończyk przedstawiła wyniki przeprowadzonych eksperymentów ewakuacji z tunelów drogowych w Polsce. Pani Sylwia Bronkowska-Iwanicka – Territory Sales Manager South/East Poland zaprezentowała natomiast zasady właściwego doboru środków ochronnych indywidualnej w szczególności ochrony dłoni oraz stóp. Laureatka 59. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH Pani Katarzyna Kalawa przedstawiła zwycięski referat pt.: „Badania numeryczne ewakuacji pracowników i studentów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej”.

Studenci po zakończeniu każdej prezentacji brali udział w konkursach wiedzy zdobywając ciekawe nagrody.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, w ciągu 7 godzin trwania liczba słuchaczy przekroczyła liczbę 120 studentów, a prelegenci byli pozytywnie zaskoczeni dużą wiedzą oraz zaangażowaniem studentów.

Konferencja została przeprowadzona w ramach zgłoszonego Grantu Rektorskiego oraz dzięki wsparciu władz dziekańskich Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii. Szczególne podziękowania kierowane są również do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., firm DSI Schaum Chemie oraz Dan Cake za wsparcie przedmiotowe i finansowe Konferencji.