Relacja z IV Europejskiej Konferencji RM@Schools

W dniu 6 listopada 2019 r. w Bolonii odbyła się IV Europejska Konferencja RM@Schools, w której uczestnictwo naszych przedstawicieli było zwieńczeniem projektu realizowanego na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH (WGiG AGH) pn. „ESEE Education Initiatives”. Celem projektu jest szeroko rozumiana edukacja o znaczeniu surowców mineralnych w życiu codziennym. Część inicjatyw projektu dotyczyła studentów – we wrześniu odbyła się szkoła RawD Trip dla studentów z Europy Wschodniej i Południowej. Założeniem projektu była również współpraca z uczniami szkół podstawowych i średnich. WGiG AGH podpisał umowę o współpracy ze szkołami podstawowymi m.in. Katolicką Szkołą Podstawową (KSP) im. św. Joanny Beretty Molli w Krakowie. Współpraca ta polega na wsparciu merytorycznym i organizacyjnym szkół partnerskich w zakresie kreowanie świadomości i poszerzania wiedzy o surowcach, ich źródłach, pozyskiwaniu i zrównoważonym wykorzystaniu.

Konferencja w Bolonii była okazją do wymiany doświadczeń w zakresie edukacji uczniów oraz prezentacji oryginalnych form i metod kształcenia. W konferencji uczestniczyło ok. 400 osób z krajów europejskich, przedstawicieli 18 krajów europejskich i 60 szkół partnerskich – uczniów, nauczycieli i partnerów projektu. W siedzibie CNR Research Area of Bologna (organizatora konferencji) zebrali się przedstawiciele Włoch, Niemiec, Austrii, Słowenii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Rumunii, Węgier, Hiszpanii, Estonii, Holandii, Słowacji, Portugalii, Grecji, Szwecji, Finlandii oraz Chorwacji.

Polskę reprezentowali przedstawiciele WGiG AGH: Natalia Kowalska, Zuzanna Łacny oraz Michał Patyk, a także delegacja z KSP: czwórka uczniów ósmej klasy pod opieką Pani Małgorzaty Sordyl. Uczestnicy mieli okazję przedstawić wyniki swojej pracy, na które składały się projekty, eksperymenty i gry o tematyce surowcowej. Uczniowie przedstawili prezentację pt. „Recovering RM from waste”, w której opowiedzieli o tym, w jaki sposób przyczyniają się do ponownego wykorzystania surowców z odpadów. Zespół projektowy AGH zaprezentował grę „Memory Cards”, która cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczestników Konferencji.

Konferencja była świetną okazją do zawarcia nowych znajomości i nawiązania cennych kontaktów w środowisku międzynarodowym.

Składamy podziękowania Pani Dyrektor mgr Marzenie Kamudzie z KSP im. św. Beretty Molli oraz Pani mgr Małgorzacie Sordyl za przygotowanie młodzieży, opiekę oraz wsparcie na etapie realizacji projektu. Wierzymy, że będzie to początek długoterminowej współpracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie: http://www.rmschools.isof.cnr.it