Relacja z IV edycji Konferencji Odpowiedzialnego Biznesu

Dnia 7 listopada 2019 roku odbyła się IV edycja Konferencji Odpowiedzialnego Biznesu, zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Zarządzanie.

Uroczyste otwarcie Konferencji poprowadził Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prof. dr hab. inż. Marek Cała. Głos zabrali także Prodziekan Wydziału ds. Kształcenia dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, Kierownik Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle prof. dr hab. inż. Ryszard Snopkowski oraz Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Górniczego dr hab. inż. Paweł Bogacz.

Po słowach wstępu od przedstawicieli Akademii Górniczo-Hutniczej, rozpoczęła się część wykładowa. Pierwszą prelekcję pt. „Zrównoważony rozwój kopalni – dobre praktyki LW Bogdanka S.A.” wygłosiła pani Agata Koszarna, Kierownik Działu CSR i Zrównoważonego Rozwoju Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.. Drugim prelegentem była pani dr Agnieszka Barzycka, która jako Kierownik Zespołu CSR wygłosiła prelekcję pt. „Górnictwo może być społecznie odpowiedzialne: JSW na rzecz społeczności lokalnych”. Po dwóch ciekawych wykładach uczestnicy Konferencji udali się na krótką przerwę kawową.

Drugi blok wystąpień rozpoczęło otwarcie strony internetowej www.odpowiedzialny.com, będącej jednym z elementów wydarzenia. Następnie głos zabrała pani Paulina Turek – przedstawiciel firmy BiModal Solutions. Wygłosiła ona prelekcję na temat „Jak digitalizacja może wspierać przedsiębiorstwa w budowaniu biznesu społecznie odpowiedzialnego”. Ostatnim prelegentem był pan Łukasz Ludwisiak, który jako Kierownik ds. Zrównoważonego Rozwoju firmy Lafarge przedstawił prezentację pt. „Zrównoważony Rozwój – centralny punkt strategii”. Po wykładach znalazł się także czas na krótką dyskusję, podczas której z widowni padały pytania do zaproszonych gości.

Po przerwie obiadowej, która nastąpiła po części wykładowej, rozpoczęła się część szkoleniowa. W jej ramach zapisani wcześniej studenci mieli okazję wziąć udział w zamkniętych, certyfikowanych szkoleniach. Zostały one poprowadzone przez praktyków i specjalistów z dziedziny CSR: panią Agatę Koszarną, panią Ninę Krystoń oraz pana dr hab. inż. Pawła Bogacza. Łącznie w ramach Konferencji rozdano 50 certyfikatów.

Temat odpowiedzialności społecznej staje się coraz bardziej powszechny, jednak wciąż brakuje realnych umiejętności, dzięki którym można zbudować dobrą strategię oraz prawidłowe raportowanie tych działań. Dzięki organizacji Konferencji umożliwiliśmy studentom zdobycie kompleksowej wiedzy, kwalifikacji, jak i doświadczeń z zakresu CSR, co zdecydowanie podniesie ich atrakcyjność na rynku pracy i przyczyni się do poprawy jakości odpowiedzialnych działań oraz ich raportowania. Poprzez nasze media pogłębiamy także świadomość ludzi w tematach szeroko pojętego przemysłu ciężkiego, a także, podejmując walkę z panującym dzisiaj zniesławieniem tworzących go branż, przekazujemy rzetelne informacje o jego odpowiedzialnym społecznie podejściu.