Relacja z Górniczego Forum Ekonomicznego

W dniach 5-7 listopada 2018 roku odbyła się w Akademii Górniczo-Hutniczej trzecia edycja Górniczego Forum Ekonomicznego, realizowanego w ramach maksymy “Działaj jak górnik, myśl jak ekonomista”.

Dwa dni konferencji upłynęły pod znakiem dyskusji panelowych, w których rozmowy dotyczyły zagadnień polityki surowcowej Polski, strategii rozwoju przedsiębiorstw górniczych, wsparcia przedsiębiorstw surowcowych i ich dostawców na rynkach eksportowych, nowych uregulowań w zakresie jakości paliw w Polsce oraz optymalizacji procesu produkcji w górnictwie odkrywkowym. Wskazane zagadnienia były omawiane w ramach wymiany poglądów przez wysokiej klasy ekspertów, prezesów spółek i wysoką kadrę menadżerską a także wybitnych naukowców.

W pierwszym dniu, w  przerwie między panelami miała miejsce uroczystość podpisania umowy przystąpienia do Grupy Wspólnych Inicjatyw Społecznych „Górnictwo OK” przez spółkę Węglokoks Kraj sp. z o.o. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii będąc już uczestnikiem wspomnianej inicjatywy  stara  się również wspierać i kształtować pozytywny obraz branży górniczej w oczach jej interesariuszy.

Drugiego dnia odbyły się, cieszące się dużym zainteresowaniem, dwa warsztaty tematyczne. Pierwszy z nich dotyczył  korzystania z baz danych serwisu EMIS (Emerging Markets Information Service), oferującego dostęp do ponad kilkuset krajowych i międzynarodowych źródeł informacji, odnoszących się do  przedsiębiorstw polskich, jak również światowych (zaliczanych do tzw. rynków wschodzących). Drugie z warsztatów  dotyczyły zagadnień  Lean Mining i przedstawiono na nich sposoby usprawniania procesów  wydobycia i produkcji, sprzedaży, obsługi klienta i marketingu przedsiębiorstw górniczych, zgodnie z filozofią lean management.

Trzeciego dnia Górniczego Forum Ekonomicznego przedstawione publikacje naukowe przygotowane przez pracowników Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle, a zamieszczone w ramach publikacji pokonferencyjnej w czasopiśmie Inżynieria Mineralna.

Komitet Organizacyjny Górniczego Forum Ekonomicznego bardzo dziękuje za udział wszystkim uczestnikom Górniczego Forum Ekonomicznego, jednocześnie zapraszając na kolejną jego edycję.

« 1 z 2 »