Relacja z 11th Summer School of Mining Engineering

W dniach od 1 do 17 lipca 2019 roku odbyła się Jedenasta Letnia Szkoła Inżynierii Górniczej, która została zorganizowana przez Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. W tegorocznej Szkole uczestniczyło dwudziestu studentów z chilijskich Universidad de la Serena oraz Universisad de Concepcion. Po raz pierwszy zajęcia odbywały się w dwóch Uczelniach. Od 1 lipca do 6 lipca na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, a od 8 lipca do 13 lipca na Uniwersytecie Wrocławskim we Wrocławiu. Ponadto w terminie od 15 do 17 lipca studenci przebywali na KGHM Polska Miedź S.A.

Podczas tegorocznej edycji 11th Summer School of Mining Engineering, studenci zagraniczni uczestniczyli w wykładach oraz ćwiczeniach komputerowych w łącznej ilości 42 godzin. Zajęcia zostały zrealizowane naprzemiennie z wyjazdami do przedsiębiorstw i zakładów górniczych. Autorskie wykłady oraz zajęcia zostały przeprowadzone przez pracowników Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii: prof. dra hab. inż. Marka Całę, prof. dr hab. inż. Barbarę Torę, dra hab. inż. Piotra Małkowskiego, dra hab. inż. Zbigniewa Niedbalskiego, dra inż. Krzysztofa Skrzypkowskiego, dra inż. Macieja Zajączkowskiego, dr inż. Agnieszkę Stopkowicz oraz dra inż. Kazimierza Różkowskiego. Wszystkie zajęcia cieszyły dużym zainteresowaniem, co objawiało się licznymi pytaniami, które bardzo często były rozwijane podczas przerw kawowych.

Nieodłączną częścią Summer School of Mining Engineering są wyjazdy technologiczne do przedsiębiorstw oraz Zakładów Górniczych, z którymi Wydział Górnictwa i Geoinżynierii ściśle współpracuje od wielu lat. Podczas tegorocznej Szkoły studenci zagraniczni zostali zapoznani ze strukturą udostępnienia złóż węgla kamiennego, rud cynku i ołowiu oraz soli, systemami eksploatacji, sposobami drążenia wyrobisk ich zabezpieczeniem, a także z pracującymi maszynami i urządzeniami. Studenci zagraniczni zostali zapoznani z produkcją maszyn i urządzeń dla górnictwa zarówno podziemnego, jak i odkrywkowego w przedsiębiorstwie FAMUR S.A. w Katowicach. Ponadto studenci zwiedzili KS „Bochnia”. Dla studentów była to doskonała okazja do zapoznania się z przekształceniem i dostosowaniem wyrobisk górniczych dla celów turystycznych i sanatoryjnych. Możliwość gry w siatkówkę, piłkę nożną czy też zjazd po drewnianej pochylni o długości ponad 100m na głębokości 212m poniżej powierzchni terenu na pewno zostawił miłe wrażenia. W ostatnim dniu Szkoły realizowanym w AGH, studenci zostali zaznajomieni z wyrobiskami w Kopalni Wapienia „Górażdże” należącej do Górażdże Cement S.A. Na Dolnym Śląsku studenci zwiedzili Zakład Wzbogacania Rud, Żelazny Most, Hutę Miedzi oraz Zakład Górniczy „Polkowice – Sieroszowice” należące do KGHM Polska Miedź S.A. Ponadto studenci mieli możliwość zobaczenia złoża ofiolitowego Ślęży, oraz zwiedzenia zabytkowej kopalni Złoty Stok.

Studenci w wolnym czasie zwiedzili Kraków podczas rejsu po Wiśle, a także uczestniczyli w wyjeździe do Miejsca Pamięci AuschwitzBirkenau.

Szczególne podziękowania są skierowane dla KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., który był głównym sponsorem tegorocznej edycji 11th Summer School of Mining Engineering.

Przewodniczącymi Komitetu Organizacyjnego byli Prodziekan Wydziału ds. Współpracy dr hab. inż. Marek Borowski, prof. AGH oraz dr inż. Krzysztof Skrzypkowski.