ZASADY REKRUTACJI

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022 reguluje  Uchwały nr 179/2020 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022.

Aktualne przepisy regulujące zasady rekrutacji umieszczane są w dziale KANDYDACI strony głównej AGH w sekcji Dokumenty rekrutacyjne.

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie i inne informacje można znaleźć na stronie Szkoły Doktorskiej AGH – czytaj tutaj.

Przewodnik “Krok po kroku” przygotowany przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną:

  • Krok po kroku na studia pierwszego stopnia – czytaj tutaj
  • Krok po kroku na studia drugiego stopnia – czytaj tutaj

Egzamin wstępny na studia II stopnia

Zgodnie z Uchwałą Senatu AGH nr 68/2015 egzaminy wstępne obejmują sprawdzenie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu danego kierunku studiów w AGH.

Egzamin wstępny na studia II stopnia będzie miał charakter zdalny. Zakres i forma egzaminu (test lub pytania otwarte) są zgodne z egzaminem kierunkowym inżynierskim.
Aktualne zestawy pytań egzaminu inżynierskiego DO POBRANIA.

> KLIKNIJ I PRZYSTĄP DO REKRUTACJI <

System e-Rekrutacja


WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. REKRUTACJI

ADRES
WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. REKRUTACJI
WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I GOSPODARKI ZASOBAMI
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
AL. MICKIEWICZA 30
30-059 KRAKÓW
WKRWG@AGH.EDU.PL
SKŁAD WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DS. REKRUTACJI
WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I GOSPODARKI ZASOBAMI
DR HAB. INŻ. MAREK KĘSEK, profesor uczelni
DR HAB. INŻ. RADOSŁAW POMYKAŁA, profesor uczelni
DR INŻ. WIKTOR FILIPEK
DR INŻ. DOROTA ŁOCHAŃSKA
DR INŻ. PIOTR ŻYCZKOWSKI