GÓRNICTWO I GEOLOGIA

Na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie prowadzone są czteroletnie studia doktoranckie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie:

Górnictwo i geologia inżynierska

w zakresie:

 • budownictwo górnicze,
 • technika podziemnej eksploatacji złóż,
 • technika odkrywkowej eksploatacji złóż,
 • aerologia górnicza,
 • przeróbka surowców mineralnych,
 • geomechanika górnicza,
 • ekonomika, organizacja i zarządzanie.

BUDOWNICTWO

Na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie prowadzone są czteroletnie studia doktoranckie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie:

Budownictwo

w zakresie:

 • wymagania podstawowe i użytkowe dotyczące obiektów budowlanych,
 • rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe obiektów budowlanych technologia i organizacja robót budowlanych,
 • geotechnika w budownictwie,
 • zarządzanie procesem inwestycyjnym w budownictwie.

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie prowadzone są czteroletnie studia doktoranckie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie:

Inżynieria środowiska

w zakresie:

 • gospodarka odpadami,
 • rewitalizacja terenów przemysłowych,
 • wentylacja i klimatyzacja,
 • oddziaływanie przemysłu na środowisko i jego monitoring.

INŻYNIERIA PRODUKCJI

Na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie prowadzone są czteroletnie studia doktoranckie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie:

Inżynieria produkcji

w zakresie:

 • wybrane zagadnienia inżynierii procesów,
 • zarządzanie wiedzą produkcyjną,
 • systemy wspomagania decyzji,
 • prognozowanie w przedsiębiorstwie,
 • logistyka w przedsiębiorstwie,
 • modelowanie i symulacja w inżynierii produkcji,
 • zarządzanie jakością,
 • zarządzanie projektami,
 • kształtowanie środowiska pracy.