Rekrutacja zimowa na studia stacjonarne II stopnia

W rekrutacji zimowej 2020 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH prowadzi nabór na studia stacjonarne II stopnia na kierunkach:

Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch cyklach rekrutacyjnych:

ETAP REKRUTACJI CYKL REKRUTACYJNY 1 CYKL REKRUTACYJNY 2
ZŁOŻENIE W SYSTEMIE E-REKRUTACJA DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO KWALIFIKACJI NA STUDIA OD 7 DO 30 STYCZNIA DO GODZ. 14:00 OD 5 DO 7 LUTEGO DO GODZ. 14:00
UISZCZENIE OPŁATY REKRUTACYJNYCH* DO 30 STYCZNIA DO GODZ. 14:00 DO 7 LUTEGO DO GODZ. 14:00
PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW WSTĘPNYCH 31 STYCZNIA (PIĄTEK) GODZ. 10:00 SALA 220 PAWILON A1 10 LUTEGO (PONIEDZIAŁEK) GODZ. 10:00 SALA 220 PAWILON A1
WSTĘPNA KWALIFIKACJA KANDYDATÓW (OGŁOSZENIE WYNIKÓW O GODZ. 15:00) 4 LUTEGO (WTOREK) 12 LUTEGO (ŚRODA)
PRZYJMOWANIE PODAŃ ORAZ WYDAWANIE DECYZJI O PRZYJĘCIU NA STUDIA OD 5 DO 10 LUTEGO OD 13 DO 17 LUTEGO
(W TYM SOBOTA 15 LUTEGO)
DOKONYWANIE WPISU NA STUDIA PRZEZ ZAKWALIFIKOWANYCH KANDYDATÓW OD 5 DO 10 LUTEGO OD 13 DO 17 LUTEGO
(W TYM SOBOTA 15 LUTEGO)

*za datę uiszczenia opłaty się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH.

Egzamin wstępny na studia II stopnia

Zgodnie z Uchwałą Senatu AGH nr 68/2015 egzaminy wstępne obejmują sprawdzenie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu danego kierunku studiów w AGH.

Absolwenci studiów inżynierskich na naszym Wydziale, którzy chcą kontynuować kierunek studiów, nie muszą przystępować do egzaminu wstępnego na studia II stopnia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii. Mogą zgłosić chęć wyliczenia wskaźnika rekrutacji na podstawie wyniku egzaminu kierunkowego inżynierskiego i wtedy do egzaminu wstępnego nie przystępują. Druk oświadczenia dostępny jest w sekcji “Wydruki” na koncie w systemie e-Rekrutacja. Elektroniczną kopię (skan) podpisanego oświadczenia należy przesłać przez system e-Rekrutacja. W przeciwnym razie muszą przystąpić do egzaminu wstępnego.

Procedura egzaminu wstępnego obowiązująca na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii znajduje się tutaj.

Aktualne zestawy pytań egzaminu wstępnego

Więcej informacji w zakładce: KANDYDACIREKRUTACJA
Krok po kroku na studia drugiego stopnia – czytaj tutaj.