Rekrutacja zimowa na studia stacjonarne II stopnia już trwa

W rekrutacji zimowej 2019 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH prowadzi nabór na studia stacjonarne II stopnia na kierunkach:

Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch cyklach rekrutacyjnych:

ETAP REKRUTACJI CYKL REKRUTACYJNY 1 CYKL REKRUTACYJNY
ZŁOŻENIE W SYSTEMIE E-REKRUTACJA DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO KWALIFIKACJI NA STUDIA OD 7 DO 31 STYCZNIA DO GODZ. 14:00 OD 6 DO 11 LUTEGO DO GODZ. 14:00
UISZCZENIE OPŁATY REKRUTACYJNYCH* DO 31 STYCZNIA DO GODZ. 14:00 DO 11 LUTEGO DO GODZ. 14:00
PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW WSTĘPNYCH 4 LUTEGO (PONIEDZIAŁEK) GODZ. 10:00 SALA 15 PAWILON A4 12 LUTEGO (WTOREK) GODZ. 10:00 SALA 15 PAWILON A4
WSTĘPNA KWALIFIKACJA KANDYDATÓW (OGŁOSZENIE WYNIKÓW O GODZ. 15:00) 5 LUTEGO (WTOREK) 13 LUTEGO (ŚRODA)
PRZYJMOWANIE PODAŃ ORAZ WYDAWANIE DECYZJI O PRZYJĘCIU NA STUDIA OD 6 DO 11 LUTEGO OD 14 DO 16 LUTEGO (SOBOTA)
DOKONYWANIE WPISU NA STUDIA PRZEZ ZAKWALIFIKOWANYCH KANDYDATÓW OD 6 DO 11 LUTEGO OD 14 DO 16 LUTEGO (SOBOTA)

*za datę uiszczenia opłaty się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH.

Weź nie czekaj, weź nie zwlekaj, nie może Cię zabraknąć wśród nas!

Egzamin wstępny na studia II stopnia
Zgodnie z Uchwałą Senatu AGH nr 68/2015 egzaminy wstępne obejmują sprawdzenie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu danego kierunku studiów w AGH.

Procedura egzaminu wstępnego obowiązująca na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii znajduje się tutaj.
Aktualne zestawy pytań egzaminu – poziom inżynierski
Więcej informacji w zakładce: KANDYDACIREKRUTACJA