Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii w rekrutacji letniej 2019/2020 prowadzi nabór na następujące kierunki, stopnie i rodzaje studiów:

Kierunek: Budownictwo

Kierunek Budownictwo został oceniony w rankingu Fundacji “Perspektywy” jako drugi w Polsce w tej kategorii.

 • Studia stacjonarne I stopnia – 120 miejsc
 • Studia niestacjonarne I stopnia – 60 miejsc
 • Studia stacjonarne II stopnia – 7 miejsc (90 miejsc w rekrutacji zimowej)
 • Studia niestacjonarne II stopnia – 30 miejsc

Kierunek: Inżynieria górnicza

Dotychczasowy kierunek Górnictwo i geologia. Oceniony w rankingu Fundacji “Perspektywy” jako najlepszy w Polsce w tej kategorii.

 • Studia stacjonarne I stopnia – 60 miejsc
 • Studia niestacjonarne I stopnia – 60 miejsc
 • Studia stacjonarne II stopnia – 8 miejsc (45 miejsc w rekrutacji zimowej)
 • Studia niestacjonarne II stopnia – 30 miejsc

Kierunek: Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi

Dotychczasowy kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji. Oceniony w rankingu Fundacji “Perspektywy” jako piąty w Polsce w tej kategorii.

 • Studia stacjonarne I stopnia – 90 miejsc
 • Studia niestacjonarne I stopnia – 60 miejsc
 • Studia stacjonarne II stopnia – 0 miejsc (90 miejsc w rekrutacji zimowej)
 • Studia niestacjonarne II stopnia – 30 miejsc

Kierunek: Inżynieria kształtowania środowiska

Dotychczasowy kierunek Inżynieria środowiska. Oceniony w rankingu Fundacji “Perspektywy” jako szósty w Polsce w tej kategorii.

 • Studia stacjonarne I stopnia – 90 miejsc
 • Studia niestacjonarne I stopnia – 30 miejsc
 • Studia stacjonarne II stopnia – 15 miejsc (45 miejsc w rekrutacji zimowej)
 • Studia niestacjonarne II stopnia – 30 miejsc

Kierunek: Rewitalizacja terenów zdegradowanych

Kierunek Rewitalizacja terenów zdegradowanych

 • Studia stacjonarne I stopnia – 45 miejsc
 • Studia stacjonarne II stopnia – 15 miejsc (15 miejsc w rekrutacji zimowej)

 

Zapoznaj się ze szczegółowym programem studiów na poszczególnych kierunkach:

przeczytaj i wybierz nas

Zapoznaj się z bazą laboratoryjną, którą dysponują poszczególne kierunki studiów na naszym Wydziale:

przeczytaj i wybierz nas

Rekrutacja w okresie letnim trwa od 3 czerwca 2019 r. do 27 września 2019 r.

Więcej informacji szukaj w serwisie:

REKRUTACJA AGH