Rekrutacja na certyfikowane szkolenia dla studentów kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz Inżynieria środowiska

Rozpoczynamy I etap rekrutacji do projektu„Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie”, nr POWR.03.05.00-00-Z307/17-00.
Kursy (szkolenia) objęte rekrutacją:

Certyfikowane szkolenia pełnomocnika i audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania: ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001 (PN-N 18001), ISO 27001
Grupa docelowa: Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji, II rok, III sem. studia stacjonarne II stopnia

Certyfikowane szkolenie z egzaminem “Statystyczne sterowanie procesem”

Grupa docelowa: Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji, II rok, III sem. studia stacjonarne II stopnia

Szkolenie z egzaminem Audytor (OZC, CO, H2O)

Grupa docelowa: Kierunek Inżynieria Środowiska, III rok, studia stacjonarne I stopnia

Wszystkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie http://www.wgigpower35.agh.edu.pl

Podpisane dokumenty należy składać w Biurze Projektu do dnia 31.01.2019 r.