Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Wojciecha Sikory

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 29.09.2020 roku, o godz. 12:00, w Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, odbędzie się w trybie wideokonferencji z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft Teams publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgra inż. Wojciecha Sikory

Temat rozprawy:
„Wpływ zabezpieczenia przeciwogniowego lekkich drewnianych dźwigarów kratownicowych na ich pożarową utratę nośności”

Promotor: dr hab. inż. Andrzej Więckowski, prof. AGH

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Feliks Stachowicz – Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
dr hab. inż. Mariusz Maślak, prof. uczelni – Politechnika Krakowska, Kraków

Uczestnictwo w obronie będzie możliwe pod adresem https://tinyurl.com/y28d4mf8

Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH, Kraków, Al. A. Mickiewicza 30.
Streszczenie rozprawy
Recenzja 1 rozprawy
Recenzja 2 rozprawy