Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Radosława Jacka WALOSKIEGO

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 29.10.2020 roku, o godz. 12:00, w Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, odbędzie się w trybie wideokonferencji z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft Teams publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgra inż. Radosława Jacka WALOSKIEGO

Temat rozprawy:
„Metoda oceny jakości górotworu na podstawie charakterystyki kinetycznej wierceń”

Promotor: dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski, prof. uczelni
Promotor pomocniczy: dr inż. Łukasz Bołoz
Recenzenci:
dr hab. inż. Grzegorz Mutke – Główny Instytut Górnictwa, Katowice
prof. dr hab. inż. Radosław Zimroz – Politechnika Wrocławska, Wrocław

Uczestnictwo w obronie będzie możliwe pod adresem https://tinyurl.com/y3p86bor

Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH, Kraków, Al. A. Mickiewicza 30.
Streszczenie rozprawy
Recenzja 1 rozprawy
Recenzja 2 rozprawy