Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Pablo David BENALCAZAR ALOMIA

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 01.10.2020 roku, o godz. 13:00, w Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, odbędzie się w trybie wideokonferencji z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft Teams publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgra inż. Pablo David BENALCAZAR ALOMIA

Temat rozprawy:
„Method for assessing the impact of energy storage on the operational planning of a combined heat and power plant”

Promotor: dr hab. inż. Jacek Kamiński, prof. IGSMiE PAN
Promotor pomocniczy: dr inż. Piotr Pałka, Politechnika Warszawska

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Henryk Kaproń – Politechnika Warszawska
PhD Eng. Athanasios Dagoumas – University of Piraeus, Grecja

Uczestnictwo w obronie będzie możliwe pod adresem https://tinyurl.com/y6yooql2

Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH, Kraków, Al. A. Mickiewicza 30.
Streszczenie rozprawy
Recenzja 1 rozprawy
Recenzja 2 rozprawy