Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Mateusza Dudka

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 04.02.2021 roku, o godz. 12:00, w Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, odbędzie się w trybie wideokonferencji z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft Teams publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgra inż. Mateusza DUDKA

Temat rozprawy:
„Prognozowanie deformacji powierzchni wywołanych zatapianiem wyrobisk podziemnych oraz ocena ich oddziaływania na obiekty budowlane”

Promotor: r hab. inż. Krzysztof Tajduś, prof. uczelni

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Leszek Szojda, Politechnika Śląska, Gliwice
prof. dr hab. inż. Józef Dubiński, Główny Instytut Górnictwa, Katowice

Uczestnictwo w obronie będzie możliwe pod adresem https://tinyurl.com/y2e3dtjk

Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH, Kraków, Al. A. Mickiewicza 30.
Streszczenie rozprawy
Recenzja 1 rozprawy
Recenzja 2 rozprawy