Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Krzysztofa Ostrowskiego

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 08.10.2020 roku, o godz. 12:00, w Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, odbędzie się w trybie wideokonferencji z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft Teams publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgra inż. Krzysztofa Ostrowskiego

Temat rozprawy:
„Wpływ parametrów technologicznych na efektywność wzmocnienia materiałami kompozytowymi elementów betonowych osiowo ściskanych”

Promotor: prof. dr hab. inż. Roman Kinasz
Promotor pomocniczy: dr inż. Piotr Dybeł
Recenzenci:
dr hab. inż. Tomasz Trapko, prof. uczelni – Politechnika Wrocławska, Wrocław
dr hab. inż. Grzegorz Golewski, prof. uczelni – Politechnika Lubelska, Lublin

Uczestnictwo w obronie będzie możliwe pod adresem https://tinyurl.com/yxgsj423

Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH, Kraków, Al. A. Mickiewicza 30.
Streszczenie rozprawy
Recenzja 1 rozprawy
Recenzja 2 rozprawy