Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Dušana TERPÁKA

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 02.07.2019 roku, o godz. 12:00, w Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, paw. A-1, sala nr 220 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgra inż. Dušana TERPÁKA

Temat rozprawy:
„Kształtowanie strat i zubożenia lignitu w systemie podbierkowym na przykładzie HBP Prievidza”

Promotor: dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski, prof. AGH

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki – IGSMiE PAN
dr hab. inż. Jan Kudełko, prof. PWr – Politechnika Wrocławska

Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH, Kraków, Al. A. Mickiewicza 30.

Streszczenie rozprawy
Recenzja 1 rozprawy
Recenzja 2 rozprawy