Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Dariusza Janika

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 25.06.2019 roku, o godz. 12:30, w Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, paw. A-4, sala nr 15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgra inż. Dariusza Janika

Temat rozprawy:
„Metoda wczesnego wykrywania obwałów w zmechanizowanej ścianie strugowej”

Promotor: dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski, prof. AGH

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Witold Pytel – Politechnika Wrocławska, Wrocław
dr hab. inż. Jarosław Brodny, prof. PŚl. – Politechnika Śląska, Zabrze

Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH, Kraków, Al. A. Mickiewicza 30.

Streszczenie rozprawy
Recenzja 1 rozprawy
Recenzja 2 rozprawy