Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Andrzeja Jacka Serwickiego

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 22.10.2020 roku, o godz. 12:00, w Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, odbędzie się w trybie wideokonferencji z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft Teams publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgra inż. Andrzeja Jacka SERWICKIEGO

Temat rozprawy:
„Zintegrowana metoda wyceny wartości strategicznej złożonych projektów inwestycyjnych”

Promotor: dr hab. inż. Piotr Saługa
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Herbert Wirth – Politechnika Wrocławska, Wrocław
dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. uczelni – Politechnika Śląska, Gliwice

Uczestnictwo w obronie będzie możliwe pod adresem https://tinyurl.com/yyly6hm4

Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH, Kraków, Al. A. Mickiewicza 30.
Streszczenie rozprawy
Recenzja 1 rozprawy
Recenzja 2 rozprawy