Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Kingi Turoń

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 26.06.2019 roku, o godz. 12:00, w Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, paw. A-4, sala nr 15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr inż. Kingi Turoń

Temat rozprawy:
„Optymalizacja systemu pozyskiwania energii dla jednorodzinnego budownictwa energooszczędnego z uwzględnieniem źródeł odnawialnych”

Promotor: prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Dawid Taler – Politechnika Krakowska, Kraków
dr hab. inż. Lech Lichołai, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska, Rzeszów

Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH, Kraków, Al. A. Mickiewicza 30.

Streszczenie rozprawy
Recenzja 1 rozprawy
Recenzja 2 rozprawy