Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra inż. Romana Zimki

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 24.10.2019 roku, o godz. 10:00, w Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, paw. A-4, sala nr 15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgra inż. Romana Zimki

Temat rozprawy:
„Pełzanie betonu na szybkowiążącym cemencie siarczano-gliniano-wapniowym w okresie tężenia”

Promotor: dr hab. inż. Andrzej Więckowski prof. AGH

Recenzenci:
dr hab. inż. Izabela Skrzypczak, prof. PRz. – Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
dr hab. inż.Beata Łaźniewska-Piekarczyk, prof. PŚl. – Politechnika Śląska, Katowice

Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH, Kraków, Al. A. Mickiewicza 30.

Streszczenie rozprawy
Recenzja 1 rozprawy
Recenzja 2 rozprawy