Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra inż. Przemysława Fiołka

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 10.12.2019 roku, o godz. 12:00, w Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, paw. A-1, sala nr 220 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgra inż. Przemysława Fiołka

Temat rozprawy:
„Ocena nośności elementów konstrukcji zbrojenia szybu osłabionych korozją”

Promotor: dr hab. inż. Jacek Jakubowski, prof. AGH

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Marek Piekarczyk, prof. PK – Politechnika Krakowska, Kraków
dr hab. inż. Krzysztof Tajduś, prof. PAN – IMG PAN, Kraków

Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH, Kraków, Al. A. Mickiewicza 30.

Streszczenie rozprawy
Recenzja 1 rozprawy
Recenzja 2 rozprawy