Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra inż. Michała Patyka

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 26.09.2019 roku, o godz. 12:30, w Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, paw. A-4, sala nr 15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgra inż. Michała Patyka

Temat rozprawy:
„Metoda doboru układów technologicznych do eksploatacji złóż surowców skalnych o obniżonej jakości”

Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz
Promotor pomocniczy: dr inż. Przemysław Bodziony

Recenzenci:
dr hab. inż. Leszek Jurdziak, prof. PWr – Politechnika Wrocławska, Wrocław
dr hab. inż. Ireneusz Baic, prof. IMBiGS – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Katowice

Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH, Kraków, Al. A. Mickiewicza 30.

Streszczenie rozprawy
Recenzja 1 rozprawy
Recenzja 2 rozprawy