PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ MGRA INŻ. MICHAŁA BETLEJA

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 14.02.2019 roku, o godz. 12:00, w Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, paw. A-4, sala nr 15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgra inż. Michała Betleja

Temat rozprawy:
„Analiza skończonych odkształceń elastomerowych łączników wielowarstwowych”

Promotor: dr hab. inż. Marian Paluch, prof. AGH

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski – Politechnika Krakowska, Kraków
dr hab. inż. Krzysztof Tajduś, prof. PAN – Instytut Mechaniki Górotworu PAN, Kraków

Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH, Kraków, Al. A. Mickiewicza 30.

Streszczenie rozprawy
Recenzja 1 rozprawy
Recenzja 2 rozprawy