PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ MGRA INŻ. MATEUSZA MATUSIKA

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 8.11.2018 roku, o godz. 11:00, w Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, paw. A-4, sala nr 15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgra inż. Mateusza Matusika

Temat rozprawy:
„Metodyka oceny energetycznej i ekonomicznej efektywności prosumenckich mikroinstalacji wiatrowo-słonecznych wytwarzających energię elektryczną” 

Promotor: prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński

Recenzenci:
dr hab. inż. Tomasz Trzepieciński, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
dr hab. inż. Sławomir Grądziel, prof. PK – Politechnika Krakowska, Kraków

Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH, Kraków, Al. A. Mickiewicza 30.

Streszczenie rozprawy
Recenzja 1 rozprawy
Recenzja 2 rozprawy