Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra inż. Łukasza Ostrowskiego

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 12.09.2019 roku, o godz. 11:00, w Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, paw. A-4, sala nr 15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgra inż. Łukasza Ostrowskiego

Temat rozprawy:
„Analiza wypiętrzania spągów w wybranych wyrobiskach korytarzowych kopalń węgla kamiennego”

Promotor: dr hab. inż. Piotr Małkowski, prof. AGH

Recenzenci:
dr hab. inż. Stanisław Duży, prof. PŚ – Politechnika Śląska, Gliwice
dr hab. inż. Krzysztof Tajduś, prof. IMG PAN – Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk, Kraków

Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH, Kraków, Al. A. Mickiewicza 30.

Streszczenie rozprawy
Recenzja 1 rozprawy
Recenzja 2 rozprawy