Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra inż. Krzysztofa Barańskiego

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 27.09.2019 roku, o godz. 12:00, w Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, paw. A-1, sala nr 220 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgra inż. Krzysztofa Barańskiego

Temat rozprawy:
„Analiza możliwości zastosowania “zielonych” mas pirotechnicznych w konstrukcjach zapalników MW”

Promotor: prof. dr hab. inż. Jolanta Biegańska
Promotor pomocniczy: dr inż. Andrzej Biessikirski

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Andrzej Maranda – Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa
dr hab. inż. Zbigniew Leciejewski – Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH, Kraków, Al. A. Mickiewicza 30.

Streszczenie rozprawy
Recenzja 1 rozprawy
Recenzja 2 rozprawy