Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra inż. Karola Stósa

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 27.09.2019 roku, o godz. 13:00, w Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, paw. A-4, sala nr 15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgra inż. Karola Stósa

Temat rozprawy:
„Metoda długoterminowego planowania zapotrzebowania na surowce energetyczne w przedsiębiorstwie kogeneracyjnym”

Promotorzy:
dr hab. inż. Arkadiusz Kustra
dr hab. inż. Jacek Kamiński, prof. IGSMiE PAN

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Henryk Kaproń – Politechnika Warszawska, Warszawa
dr hab. inż. Grzegorz Gliszczyński, prof. PL – Politechnika Lubelska, Lublin

Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH, Kraków, Al. A. Mickiewicza 30.

Streszczenie rozprawy
Recenzja 1 rozprawy
Recenzja 2 rozprawy