Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra inż. Kamila Piotra Tomczaka

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 9.12.2019 roku, o godz. 13:00, w Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, paw. A-1, sala nr 220 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgra inż. Kamila Piotra Tomczak

Temat rozprawy:
„Badanie zdolności betonu z dodatkami mineralnymi do samonaprawiania”

Promotor: dr hab. inż. Jacek Jakubowski, prof. AGH
Promotor pomocniczy: dr inż. Łukasz Kotwica

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, PŚL – Politechnika Śląska, Gliwice
dr hab. inż. Janusz Konkol, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska, Rzeszów

Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH, Kraków, Al. A. Mickiewicza 30.

Streszczenie rozprawy
Recenzja 1 rozprawy
Recenzja 2 rozprawy