Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra inż. Jarosława Krzysztofa Łagowskiego

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 23.01.2020 roku, o godz. 11:00, w Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, paw. A-4, sala nr 15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgra inż. Jarosława Krzysztofa Łagowskiego

Temat rozprawy:
„Wpływ parametrów przebiegu wysokociśnieniowego procesu płukania kruszyw na jego wyniki”

Promotor: dr hab. inż. Daniel Saramak, prof. AGH
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Tomasz Gawenda, prof. AGH

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Piotr Wodziński – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Kalisz
dr hab. inż. Andrzej Łuszczkiewicz, prof. PWr. – Politechnika Wrocławska, Wrocław

Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH, Kraków, Al. A. Mickiewicza 30.

Streszczenie rozprawy
Recenzja 1 rozprawy
Recenzja 2 rozprawy