PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ MGRA INŻ. JACKA PIETRZYKA

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 14.03.2019 roku, o godz. 12:00, w Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, paw. A-4, sala nr 15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgra inż. Jacka Pietrzyka

Temat rozprawy:
„Analiza możliwości wykorzystania odpadów z termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych”

Promotor: dr hab. inż. Alicja Uliasz-Bocheńczyk, prof. AGH

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, PAN Kraków
dr hab. inż. Ireneusz Baic, prof. IMBiGS – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa

Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH, Kraków, Al. A. Mickiewicza 30.

Streszczenie rozprawy
Recenzja 1 rozprawy
Recenzja 2 rozprawy