PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ MGRA INŻ. ARTURA DYCZKO

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 18.10.2018 roku, o godz. 12:00, w Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, paw. A-3/A-4, sala nr 101 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgra inż. Artura Dyczko

Temat rozprawy:
„Metodyka oceny wpływu zanieczyszczenia urobku na efektywność procesu produkcji węgla kamiennego na przykładzie LW Bogdanka S.A.” 

Promotor: prof. dr hab. inż. Roman Magda

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa – Politechnika Śląska, Gliwice
dr hab. inż. Herbert Wirth, prof. PWr. – Politechnika Wrocławska, Wrocław

Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH, Kraków, Al. A. Mickiewicza 30

Streszczenie rozprawy
Recenzja 1 rozprawy
Recenzja 2 rozprawy