Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Sylwii Lorenc

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 19.09.2019 roku, o godz. 13:00, w Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, paw. A-4, sala nr 15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr inż. Sylwii Lorenc

Temat rozprawy:
„Model wyceny wartości zrównoważonej dystrybuowanej dla interesariuszy przedsiębiorstwa”

Promotor: dr hab. inż. Arkadiusz Kustra

Recenzenci:
dr hab. inż. Jan Kudełko, prof. PWr – Politechnika Wrocławska, Wrocław
dr hab. inż. Izabela Jonek-Kowalska, prof. PŚl. – Politechnika Śląska, Gliwice

Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH, Kraków, Al. A. Mickiewicza 30.

Streszczenie rozprawy
Recenzja 1 rozprawy
Recenzja 2 rozprawy