Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Marty Wołosiewicz-Głąb

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 10.09.2019 roku, o godz. 10:00, w Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, paw. A-4, sala nr 15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr inż. Marty Wołosiewicz-Głąb

Temat rozprawy:
„Dobór warunków pracy młyna elektromagnetycznego w zależności od właściwości nadawy i wymaganych charakterystyk produktu”

Promotor: dr hab. inż. Dariusz Foszcz

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke – IGSMiE PAN, Kraków
dr hab. inż. Marcin Lutyński, prof. PŚ – Politechnika Śląska, Zabrze

Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH, Kraków, Al. A. Mickiewicza 30.

Streszczenie rozprawy
Recenzja 1 rozprawy
Recenzja 2 rozprawy