Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Justyny Adamczyk

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 23.10.2019 roku, o godz. 11:00, w Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, paw. A-1, sala nr 220 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr inż. Justyny Adamczyk

Temat rozprawy:
„Ocena przydatności mieszanek kruszywa i odpadowego mułu węglowego w budowlach ziemnych”

Promotor: dr hab. inż. Radosław Pomykała

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Antoni Szydło – Politechnika Wrocławska, Wrocław
dr hab. inż. Andrzej Truty, prof. PK – Politechnika Krakowska, Kraków

Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH, Kraków, Al. A. Mickiewicza 30.

Streszczenie rozprawy
Recenzja 1 rozprawy
Recenzja 2 rozprawy