Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Dariusza Juszyńskiego

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 23.05.2019 roku, o godz. 12:30, w Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, paw. A-4, sala nr 15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgra inż. Dariusza Juszyńskiego

Temat rozprawy:
„Ocena zagrożenia obwałami i opadem skał stropowych w kopalniach LGOM”

Promotor: dr hab. inż. Piotr Małkowski, prof. AGH

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Witold Pytel – Politechnika Wrocławska, Wrocław
dr hab. inż. Józef Kabiesz, prof. GIG – Główny Instytut Górnictwa, Katowice

Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH, Kraków, Al. A. Mickiewicza 30.

Streszczenie rozprawy
Recenzja 1 rozprawy
Recenzja 2 rozprawy