Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Pawluk

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 23.09.2019 roku, o godz. 13:00, w Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, paw. A-4, sala nr 15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr inż. Aleksandry Pawluk

Temat rozprawy:
„Badania popiołów ze spalania i współspalania biomasy w aspekcie możliwości ich wykorzystania”

Promotor: dr hab. inż. Alicja Uliasz-Bocheńczyk, prof. AGH

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki – IGSMiE PAN, Kraków
dr hab. inż. Marek Gawlicki – Sieć Badawcza Łukasiewicz, Opole

Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH, Kraków, Al. A. Mickiewicza 30.

Streszczenie rozprawy
Recenzja 1 rozprawy
Recenzja 2 rozprawy