PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ MGR INŻ. AGNIESZKI STOPKOWICZ

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 07.03.2019 roku, o godz. 11:00, w Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, paw. A-4, sala nr 15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr inż. Agnieszki Stopkowicz

Temat rozprawy:
„Ocena warunków stateczności nasypów kolejowych”

Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Cała

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Anton Sroka – Instytut Mechaniki Górotworu PAN, Kraków
prof. dr hab. inż. Andrzej T. Gruchot – Uniwersytet Rolniczy, Kraków

Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH, Kraków, Al. A. Mickiewicza 30.

Streszczenie rozprawy
Recenzja 1 rozprawy
Recenzja 2 rozprawy