PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ MGR INŻ. AGNIESZKI NOWAK

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 15.11.2018 roku, o godz. 10:30, w Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, paw. A-4, sala nr 15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr inż. Agnieszki NOWAK

Temat rozprawy:
„Metodyka oceny i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w przedsiębiorstwie górniczym” 

Promotor: dr hab. inż. Patrycja Bąk
Promotor pomocniczy: dr inż. Robert Ranosz

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski – Politechnika Łódzka, Łódź
dr hab. inż. Herbert Wirth, prof. PWr. – Politechnika Wrocławska, Wrocław

Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH, Kraków, Al. A. Mickiewicza 30.

Streszczenie rozprawy
Recenzja 1 rozprawy
Recenzja 2 rozprawy