Przedłużony termin zgłaszania kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz Senatu AGH

Szanowni Państwo,

zgodnie z Uchwałą Senatu nr 48/2020 (z dnia 24 kwietnia 2020 r.) do dnia 28 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00 przedłużony zostaje termin zgłaszania kandydatów do:
a) UKE w grupach profesorów i profesorów uczelni oraz pozostałych nauczycieli akademickich,
b) UKE i Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Dopuszczalne jest także przesyłanie w formie skanów kart zgłoszenia kandydata na członka Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz Senatu podpisanych rozdzielnie przez osoby zgłaszające i kandydatów.
Ustalam na dzień 4 maja 2020 r. (poniedziałek) w godzinach 9.00 do 21.00 I turę wyborów.

Przewodniczący OKW nr 1

Dr inż. Artur Bator