Projekt Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

Szanowni Państwo,

W ostatnich tygodniach naszą uwagę pochłania troska o życie i zdrowie nasze, naszych rodzin, martwimy się o wszystkich mieszkańców kapryśnej ostatnio planety Ziemia. Jednak wierzymy, że ten trudny czas szybko minie. Większość z nas pracuje teraz “zdalnie w miejscu zamieszkania”, w szczególności robiąc to do czego wystarcza komputer i internet. Także osoby odpowiedzialne w naszej Uczelni za Projekt “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” cały czas intensywnie pracują.

W szczególności chcemy uruchomić te Działania, na efekty których trzeba długo czekać, a ich szybkie rozpoczęcie jest ważne dla powodzenia Projektu. Takimi Działaniami są np. rozwój infrastruktury badawczej naszej Uczelni, czy wprowadzenie dodatków do wynagrodzeń, motywujących do podejmowania intensywnych badań, w szczególności w priorytetowych obszarach badawczych, skutkujących publikacjami w czasopismach o najwyższym współczynniku wpływu (IF).

Chcemy też jak najszybciej rozpocząć te Działania, których skutki mogłyby być widoczne jeszcze do końca tego roku kalendarzowego, czyli mogłyby wpłynąć na wynik najbliższej kategoryzacji (tej za lata 2017-2020). Przykładem takiego Działania jest finansowanie opcji open access, a także finansowanie publikacji w płatnych czasopismach o wysokim IF. W Działaniu tym mamy na uwadze nie tyle te wskaźniki, które musimy osiągać jako uczelnia badawcza, ale te, które będą
decydowały o wyniku kategoryzacji dyscyplin w 2021 roku.

Od kilku dni na stronie https://www.agh.edu.pl/uczelnia-badawcza dostępny jest “Podręcznik”, z którego możecie się Państwo dowiedzieć w jaki sposób korzystać z dodatkowych środków finansowych jakie otrzymuje nasza Uczelnia w wyniku uzyskania statusu “uczelni badawczej”. Z kolei w miniony weekend zamieściliśmy informację o pierwszych konkursach.

Te pod nazwą “Ogłoszone” to już dostępna (od 1 kwietnia) możliwość pokrywania kosztów opcji open access i publikowania w płatnych czasopismach, a także konkursy “Granty uczelniane” i “Zakupy aparatury”, które będą uruchomione lada dzień.

Z kolei konkursy pn. “Przygotowane (będą ogłoszone w późniejszym terminie)”, to te, do których jesteśmy przygotowani, są gotowe regulaminy i formularze zgłoszeniowe (dokumenty, które już teraz tam zamieszczamy dla Państwa informacji). Jednak konkursów tych, z oczywistych względów, na razie nie będziemy ogłaszać bo wyjazdami za granicę chwilowo nikt z nas nie jest zainteresowany (i nikt nie wie, kiedy na poważnie będziemy mogli zacząć o wyjazdach myśleć).

Formularze zgłoszeniowe na ogłaszane konkursy będą oczywiście dostępne w formie interaktywnej, do elektronicznego podpisywania, a jak
tylko zacznie działać Biuro Projektu (co jest niełatwe do zorganizowania w czasach zarazy…), to uruchomimy system elektronicznego obiegu tych dokumentów.

I jeszcze jedna uwaga: podmiotem wielu Działań, a co za tym idzie podmiotem upoważnionym do aplikowania, w wielu konkursach są “Kierownicy Grup Badawczych”. Im lepiej te Grupy/Zespoły Badawcze zostaną w Państwa Katedrach/Instytutach zdefiniowane, tym łatwiej i sprawniej będziemy w stanie rozstrzygać konkursy i rozdzielać pieniądze.

Wszystkim Państwu życzę sukcesów w konkursach, pozyskania jak największych środków finansowych i ich efektywnego wydawania, a wszystko po to by m. in. “zwiększyć wpływ naszej działalności naukowej na rozwój światowej nauki, wzmocnić współpracę z instytucjami naukowymi o wysokiej renomie, a także podnieść jakość kształcenia studentów i doktorantów”.

Z poważaniem

prof. Marek Przybylski

Kierownik Projektu Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza