Program Erasmus+ kwalifikacja online na rok akademicki 2020/21 -Dziś ostatni dzień!

Wobec powszechnie znanej sytuacji związanej z zagrożeniem COVID-19 kwalifikacja na wyjazdy na studia w roku akademickim 2020/21 (w semestrze zimowym i letnim) w uczelniach partnerskich Programu Erasmus+ planowana w tradycyjnym systemie, zostanie przeprowadzona w terminie od 20.04.2020 do 20.05.2020, w systemie online, według kroków przedstawionych w załączonym dokumencie – Erasmus plus – kwalifikacja online krok po kroku
Zaznajomienie się z podanymi krokami nie zwalnia zainteresowanego wyjazdem na studia studenta z powinności zapoznania się z szeregiem innym informacji związanych z Programem Erasmus+ zawartych na stronie http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/

Lista umów podpisanych przez nasz Wydział znajduje się na stronie Wydziału w zakładce Studia / Studenci / Wyjazdy krajowe i zagraniczne:

https://wgig.agh.edu.pl/studia/studenci/wyjazdy/

Wykaz umów międzyinstytucjonalnych Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2014/2021 w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie znajduje się na stronie:

http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/umowy-miedzyinstytucjonalne-erasmus/wykaz-umow-erasmus-2014-2021/ .

W uproszczonym do maksimum online systemie kwalifikacji/rekrutacji na studia w Programie Erasmus+ na rok akademickim 2020/21 podstawowym dokumentem rekrutacyjnym, który student powinien przekazać drogą mailową do Koordynatora Umowy wybranej przez siebie uczelni partnerskiej jest jedynie ankieta rekrutacyjna studenta, dostępna na stronie: http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/j/dwz/system/Ankieta_rekrutacyjna_wyjazd_na_STUDIA_Erasmus_2019.pdf

Ankiety należy składać przesyłać na adres borowski@agh.edu.pl. Wyniki kwalifikacji będą ogłoszone w połowie czerwca br. W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Dr hab. inż. Marek Borowski, prof. AGH
email: borowski@agh.edu.pl
tel.: 693 350 295
Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+ WGiG