Program Erasmus+ składanie aplikacji na rok akademicki 2019/20

W związku z ogłoszeniem naboru do programu Erasmus+, wyjazdów na studia lub praktyki zagraniczne, w roku akademicki 2019/20, zapraszam do składania ankiet rekrutacyjnych wraz certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego na poziomie B2.

Ogóle zasady programu Erasmus+ znajdują się na stronie Działu Współpracy z Zagranicą:

http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/.

Ankiety rekrutacyjne na studia i praktyki można pobrać ze strony:

http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/dokumenty/.

Lista umów podpisanych przez nasz Wydział znajduje się na stronie Dziekanatu ds. studiów stacjonarnych w zakładce Wyjazdy krajowe i zagraniczne:

https://wgig.agh.edu.pl/studia/studenci/wyjazdy/.

Wykaz umów międzyinstytucjonalnych Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2014/2021 w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie znajduje się na stronie:

http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/umowy-miedzyinstytucjonalne-erasmus/wykaz-umow-erasmus-2014-2021/ .

Termin złożenia ankiet upływa 30 kwietnia br.

Ankiety należy składać w godzinach pracy Dziekanatu w pokoju 4 w pawilonie A-4. Wyniki kwalifikacji będą ogłoszone w dniu 10 maja 2019 roku. W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Dr hab. inż. Marek Borowski, prof. nadzw.
email: marek.borowski@agh.edu.pl
tel.: 12 6174654
Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+ WGiG