Prof. Radosław Pomykała laureatem nagrody FENIKS 2020

Dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. AGH został uhonorowany prestiżową nagrodą Feniks 2020. Feniks jest nadawany przez Stowarzyszenie Polska Unia UPS (Ubocznych Produktów Spalania), organizację, która od 1998 roku zajmuje się problematyką zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Do Stowarzyszenia należą elektrownie, elektrociepłownie, firmy zagospodarowujące odpady z energetyki, uczelnie, instytuty naukowe oraz laboratoria badawcze, a także Członkowie Zwyczajni – osoby fizyczne związane z branżą UPS. Udział Unii UPS w Europejskim Stowarzyszeniu na rzecz zagospodarowania produktów z Energetyki (ECOBA) umożliwia bieżące monitorowanie zmian zachodzących w Europie. Umowy o współpracy Podpisane z Amerykańskim Stowarzyszeniem Producentów Popiołu z Węgla Kamiennego (ACAA) wzmacniają współpracę z USA w tym zakresie

Prodziekan naszego Wydziału dr hab. inż. Radosław Pomykała prof. AGH został Laureatem Nagrody Feniks 2020 w kategorii „CZŁOWIEK” za:

  • badania właściwości mieszanin wiążących stosowanych w górnictwie i budownictwie;
  • monografię w zakresie badania i stosowania popiołów i żużli z procesów zgazowania węgla;
  • badania sekwestracji mineralnej CO2 w mieszaninach wiążących i betonach z udziałem popiołów i żużli;
  • projektowania mieszanin kruszywowo-spoinowych do wykorzystania w budowlach geoinżynieryjnych i hydrotechnicznych;
  • Optymalizację pracy instalacji podsadzkowych w kopalniach węgla kamiennego;
  • Aktywność ekspercką i popularyzatorską również w Szkole Gospodarki Odpadami;
  • W czasie zdominowanym przez chaos informacyjny – za skupienie naukowe, a zarazem precyzję, w myśleniu nad zastosowaniem UPS-ów w gospodarce;
  • Przy nadmiarze komentarzy do rzeczywistości – za umiejętność wsłuchiwania się i dzielenia się unikalnymi zasobami intelektualnymi z inżynierami.

Nagroda Feniks 2020 została wręczona na XXVII Międzynarodowej Konferencji Popioły z Energetyki, która miała miejsce w Zakopanem w dniach 28-30 września 2020r.