Prof. Marek Cała Prezydentem Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Światowego Kongresu Górniczego na kolejną kadencję

Podczas 102. spotkania Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Światowego Kongresu Górniczego (International Organizing Committee of World Minning Congress – WMC/IOC) Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. Marek Cała został wybrany na Prezydenta tej międzynarodowej organizacji na kadencje 2021-2024.

Informacje o tym wydarzeniu można również znaleźć w serwisie LinkedIn AGH: zobacz tutaj.

Spotkanie Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Światowego Kongresu Górniczego (WMC), w którym uczestniczyli w sposób zdalny przedstawiciele 27 krajów (Krajowe Komitety Organizacyjne – IOC/NCO) odbyło się 26 marca 2021 roku. Jednym z podstawowych celów tej organizacji jest tworzenie płaszczyzny wymiany myśli i doświadczeń w zakresie aktualnych technologii eksploatacji surowców mineralnych, ich ekonomicznie opłacalnego wykorzystania oraz poprawy bezpieczeństwa pracy branży skupionej na pozyskiwaniu surowców.

Światowy Kongres Górniczy został założony w 1958 roku przez wybitnego polskiego naukowca i inżyniera górnictwa – prof. Bolesława Krupińskiego. Organizacja ta nieprzerwanie od ponad 60 lat jednoczy przedstawicieli przemysłu znajdujących się na wszystkich kontynentach. Podczas obrad przedstawiana jest szczegółowa sytuacje przemysłu w danym kraju wraz ze szczegółowymi informacjami związanymi z innowacyjnymi pracami, które mają zapewnić najwyższych standard w oparciu o strategię zrównoważonego rozwoju.

102 spotkanie WMC/IOC organizowane było przez Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie we współpracy z Jastrzębska Spółką Węglową. W spotkaniu świat nauki reprezentował Rektor AGH JM prof. Jerzy Lis, który w przemówieniu podkreślił powagę tworzenia międzynarodowych sieci współpracy na rzecz rozwoju oraz konieczność zadbania o przyszłość następnych pokoleń. Polskie instytucje publiczne reprezentowali Artur Soboń – Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa Węglowego oraz dr Adam Mirek – Prezes Wyższego Urzędu Górniczego. Podczas tego spotkania nie brakowało również leaderów polskiego przemysłu ciężkiego, którzy byli reprezentowani przez: KGHM Polską Miedź S.A, Polską Grupą Górniczą, Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., PGE GiEK S.A., a także Jastrzębską Spółkę Węglową JSW S.A.

Kulminacyjnym elementem wydarzenia był wybór nowego Prezesa Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Światowego Kongresu Górniczego. Jednogłośnie nowym Prezesem International Organizing Committee of World Minning Congress – WMC/IOC został, prof. dr hab. inż. Marek Cała, Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest to znacząca rola ponieważ podkreśla ona jak szanowany jest wkład polskiej nauki w przyszłość światowego przemysłu ciężkiego na całym świecie.

Innym ważnym elementem wydarzenia było omówienie przygotowań do 26-tego Światowego Kongresu Górniczego (WMC), który odbędzie się w 2023 roku w Brisbane, Australia. Poprzednie wydarzenia WMC/IOC przygotowały fundament pod międzynarodowe porozumienie oraz dyskusje na wysokim szczeblu, które od dziesięcioleci wpływają na najlepsze praktyki górnicze oraz branżę surowcową. Planowany 26-sty Światowy Kongres Górniczy 2023 to wyjątkowa okazja dla międzynarodowych przedstawicieli wiodących światowych gospodarek surowcowych, aby spotkać się, znaleźć nowych partnerów, omówić bieżące wyzwania i podzielić się najnowszymi badaniami, technologią oraz najlepszymi praktykami.