Prof. Marek Cała Dziekanem Wydziału na kolejną kadencję

W dniu 29 maja 2020 r. na Posiedzeniu Senatu AGH zgodnie z paragrafem 12 ustęp 3 Ordynacji Wyborczej Rektor-Elekt prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, spośród przedstawionych mu kandydatów na Dziekana wyłonionych przez Okręgowe Kolegium Elektorów, wskazał do objęcia funkcji Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii od 1 września 2020 r. naszego aktualnego Dziekana prof. dr hab. inż. Marka Całę.

Panie Profesorze gratulujemy!