Pracownicy Wydziału na 5th POL-VIET Conference

W dniach od 8 do 10 lipca 2019 roku odbyła się 5th POL-VIET Conference,  na której swoje prezentacje i wystąpienia mieli pracownicy Katedry Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy prof. dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski i dr inż. Krzysztof Skrzypkowski oraz Katedry Inżynierii Środowiska prof. dr hab. inż. Barbara Tora, prof. dr hab. inż. Marek Borowski, dr inż. Michał Karch, dr inż. Krzysztof Broda, dr inż. Rafał Łuczak, dr inż. Piotr Życzkowski, mgr inż. Natalia Kowalska oraz mgr inż. Zuzanna Łacny. Ponadto Przewodniczącym sesji Mining był prof. dr hab. inż. Jacek Jakubowski z Katedry  Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
Z tematami wygłoszonych przez pracowników naszego Wydziału prezentacji, jak i wszystkimi innymi, można się zapoznać w programie konferencji –
http://www.polviet.agh.edu.pl/conference-2019/programme/