Praca magisterska mgr inż. Pauliny Turek najlepszą pracą dyplomową w dziedzinie zarządzania i inżynierii produkcji w konkursie PTZP

Miło nam poinformować, że praca magisterska mgr inż. Pauliny Turek pt. “Wykorzystanie metodyki Lean Manufacturing w wybranym przedsiębiorstwie”, została uznana za najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie w zarządzania i inżynierii produkcji w roku akademickim 2017/18 w konkursie organizowanym przez Oddział małopolski Polskiego Towarzystwo Zarządzania Produkcją.

Pani Paulina napisała ją w ramach studiów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii, pod opieką dra inż. Pawła Bogacza. Laureatce oraz promotorowi serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów naukowych, bowiem Pani Paulina kontynuuje swoją edukację na studiach doktoranckich na naszym Wydziale.

Paulina Turek - dyplom
mgr inż. Paulina Turek z opiekunem pracy dr inż. Pawłem Bogaczem

wynikami konkursu w pozostałych oddziałach Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz regulaminem konkursu można się zapoznać na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.