POWER2: REKRUTACJA NA SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH WYDZIAŁU

Wydziałowe Biuro Projektu POWER2 Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii
w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)”
nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 5 i 6)

Ogłasza rekrutacje na:

Szczegóły pod powyższymi linkami. Rekrutacja na szkolenia trwa do 23.03.2021.